Zapytanie ofertowe

NR 3/UD/POPW

Zapytanie ofertowe nr 3/UD/POPW

Dotyczy realizacji usług związanych ze zbudowaniem spójnego systemu nazewnictwa dla aktualnych i nowych produktów.

FRONTRES J. BIAŁEK I K. STĘPIEŃ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług związanych ze zbudowaniem spójnego systemu nazewnictwa dla aktualnych i nowych produktów.

Działanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY FRONTRES DZIĘKI WDROŻENIU REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0052/21.


Zapytanie ofertowePobierz PDF

Formularz ofertowyPobierz DOC

Oświadczenie o braku powiązańPobierz DOC

Doświadczenie 1Pobierz DOC

Doświadczenie 2Pobierz DOC

Fronty poglądowe 1Pobierz PDF

Fronty poglądowe 2Pobierz PDF

Leave a comment

error: Content is protected !!