Aktualności

Pokaż wszystkie
31
Maj

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPWdotyczące realizacji usług związanych z rebrandingiem marki

FRONTRES J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. sp. komandytowa przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na realizację usług związanych z rebrandingiem marki w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy FRONTRES dzięki wdrożeniu rekomendacji audytu wzorniczego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0052/21 Załączniki: •Informacja o wynikach postępowania ofertowego

czytaj więcej
19
Maj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPW dotyczące realizacji usług związanych z rebrandingiem marki.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPW dotyczące realizacji usług związanych z rebrandingiem marki.

czytaj więcej