Informujemy, że FRONTRES Sp. z o.o. Sp.K. realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

 

Nazwa Beneficjenta: FRONTRES Sp. z o.o. Sp. K.

Tytuł projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy FRONTRES Sp. z o.o. Sp. K.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które  wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Całkowita wartość projektu : 246 450,51 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 246 450,51 PLN

 

 

                     

 

Informujemy, że FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Nazwa Beneficjenta: FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nazwa projektu: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel projektu: Głównym celem jest określenie kierunków rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego FRONTRES sp. z o.o. sp. k.

Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia innowacji: produktowej, marketingowej, organizacyjnej i procesowej.

Całkowita wartość projektu:86 100,00 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 70 000,00 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 59 500,00PLN.