Technologie

Fundusze zewnętrzne

Fundusze Zewnętrzne

Dotacje ZUS

Informujemy, że FRONTRES J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. Sp.K. realizuje projekt dofinansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nazwa Beneficjenta: FRONTRES Sp. J. Białek i K. Stępień z o.o. Sp. K.

Tytuł projektu: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym FRONTRES poprzez wdrozenie systemu wykrywania i gaszenia iskier".

Opis projektu:

Celem głównym projektu było poprawienie bezpieczeństwa i warunków BHP na terenie zakładu w zakresie zminimalizowania zagrożenia w postaci wybuchu i pożaru podczas wykonywania pracy poprzez zakup i uruchomienie systemu wykrywania i gaszenia iskier.


Całkowita wartość projektu:299 000 PLN

Dofinansowanie294 600 PLN

Data podpisania umowy:grudzień 2023

error: Content is protected !!